Naturområden

Fågelsjön Björken

10 km från Sunne hittar man detta fågelparadis som bara måste upplevas för den som är intresserad av dessa fantastiska fjäderfän. I ett av Värmlands finaste fågellokaler kan man följa en bred gångväg till ett fågeltorn i Otternäset som är försedd med grillplats. Skogsmiljön omkring tornet är oerhört vacker och trevlig där blåsipporna trivs bra om våren. Ytterligare ett fågeltorn finns på sjöns norra sida. se bilden här.

Sundsbergs natur- och friluftsområde

Sundsbergs friluftsområde i närheten av centrala Sunne har en vandringsled med gammelskogar och ett rikt djur-och växtliv. Där finns också möjligheter att utöva flera typer av aktiviteter som tennis, längdskidåkning och styrketräning. Här kan du läsa mer om Sundsbergs friluftsområde och få en karta över området. se bilden här.

Naturreservat

Gettjärnsklätten

Nordväst om Sunne cirka 15 km från staden ligger naturreservatet Gettjärnsklätten på sjön Rottnens östra strand. En vandringsslinga på cirka 1 km går nedanför den brant som reservaten till största delen består av. Där finns omkring 190 växtarter och går man vandringsslingan får man bland annat se hassel och övrig lövskog. Vill man nå toppen av Gettjärnsklätten finns en tuff vandringsstig, men vill man se en fantastisk utsikt över Rottnadalen är det värt mödan. se bilden här.

Kalvhöjden

Mellan Gräsmark och Fredros omkring 32 km från Sunne ligger naturreservatet Kalvhöjden. Där finns slåtterängar och öppna betesmarker som har bevarats genom tiderna med underhållning på gammaldags vis. Ett mångfaldigt växtliv har bevarats där tack vare det äldre jordbruket, och flera stigar med rastmöjligheter finns i reservatet. se bilden här.

Sånebyklätten

Sånebyklättens naturreservat skapades när inlandsisen smälte och är en geologiskt intressant plats. 15 km från Sunne finns detta kuperade landskap med dalar och kullar där ett rikt djur-och växtliv huserar. Strövstig finns för den som vill vandra i området. se bilden här.

Tiskaretjärn

Ytterligare ett reservat som bevarat sina betesmarker och slåtterängar hittas 35 km från Sunne. Det är Länsstyrelsen som förvaltar detta naturreservat och låter bedriva jordbruk på platsen. Ett kulligt landskap med hassel, blåsippor och mer sällsynta ängväxter finns att njuta av på en markerad vandringsslinga, om man visar hänsyn och respekt för de boende på platsen. se bilden här.

Vandringsleder

Skogsbacksstigen

För de som är intresserad av en rik flora finns Skogsbackstigen ett stenkast från Sunne centrum. Stigen går över Sundsberget och har både grillplats och utsikt över Fryken.

Brårudsmossen

Bara 2 km från Sunne centrum går denna plana led med ett rikt fågelliv, där en och annan älg också kan dyka upp. Vandringen går genom blandskog med ett mjukt underlag.

Askerudsberget

I härlig natur med klippor och tallar finns vandringsslingan över Askerudsberet 6 km från Sunne. Med utsikt över Fryken kan man gå en längre led på 12 kilometer eller kortare slingor.

Länsmansnäset

Genom både löv-och granskog och förbi en bäverhydda går Sunne kommuns senaste tillskott i naturområdena, en mil från staden. Här trivs mängder av fågelarter som hackspett, gröngöling och gråspett.

Back-Kajsas väg

Döpt efter Selma Lagerlöfs barnpiga Back-Kajsa går slingan som börjar vid Mårbackas minnesgård och fortsätter förbi torpet Backarna där Back-Kajsa hade sitt hem. 10 km från staden finns denna vackra led med härlig gran-och tallskog, bergpartier och sällsynta ärtväxter.

Styggbergsstigen

Vill man se ett fantastiskt vattenfall är Styggbergsstigen 21 km från Sunne att rekommendera. Där följer man en gammal hästkörväg genom vacker natur för att komma till vattenfallet.

Grinnberget

Genom torra marker med lingon och blåbär går denna naturstig som startar vid Hedås camping. Stigen bjuder på fin utsikt över Rottnadalen och hittas 28 km från Sunne.

Ängenleden

Lämningar från Svedjefinnarnas torp och möjlighet att fiska och bada finns kring Ängenleden. 3 mil från Sunne kan du uppleva storslagen och varierad miljö med historiska inslag, och själv välja om du vill gå kortare eller längre sträckor av leden.

Gruvrundan

Mellan Fredros och Uddeheden med ett 37 km långt avstånd från Sunne finns den här leden som går över både berg, stränder och ängar. En del av vandringen spenderas i Tiskaretjärnsskogen, vid gruvlämningar och stenbrott. Den är av medelsvår svårighetsgrad och passar en pigg och van vandrare alla bäst.